Fundusze europejskie

logolewe
MPG

FMT TOMTEQ sp. z o.o., ul. Owocowa  4, Łowęcin, 62 – 020 Swarzędz, obecnie realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Program Operacyjny – Inteligentny Rozwój
Oś priorytetowa 3 – Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach
Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji przedsiębiorstw
Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand
Tytuł projektu: „Promocja mebli firmy Fabryka Mebli Tapicerowanych TOMBEA Sp . z o. o.  na rynkach międzynarodowych”.

Celem projektu jest wprowadzenie na rynki międzynarodowe mebli (outdoorowych i indoorowych).
• planowane efekty:
Efektem udziału w projekcie będzie:
– pozyskanie nowych rynków zagranicznych (w tym Zjednoczone Emiraty Arabskie, USA, Chiny)
– umocnienie pozycji firmy na rynkach europejskich tj. Niemcy, Wielka Brytania, Francja
– wzrost dochodów firmy pochodzących z eksportu
– wprowadzenie nowych produktów na rynki zagraniczne
– nawiązanie współpracy biznesowej z partnerami z rynków zagranicznych
• wartość Projektu: 988.065,10 PLN
• wkład EFRR: 60%