Dotacje

logolewe
MPG

FMT TOMTEQ sp. z o.o., ul. Owocowa  4, Łowęcin, 62 – 020 Swarzędz, obecnie realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Program Operacyjny – Inteligentny Rozwój
Oś priorytetowa 3 – Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach
Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji przedsiębiorstw
Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand
Tytuł projektu: „Promocja mebli firmy Fabryka Mebli Tapicerowanych TOMBEA Sp . z o. o.  na rynkach międzynarodowych”.

Celem projektu jest wprowadzenie na rynki międzynarodowe mebli tapicerowanych.
• planowane efekty:
Efektem udziału w projekcie będzie:
– pozyskanie nowych rynków zagranicznych (w tym USA, Chiny)
– umocnienie pozycji firmy na rynkach europejskich
– wzrost dochodów firmy pochodzących z eksportu
– wprowadzenie nowych produktów na rynki zagraniczne
– nawiązanie współpracy biznesowej z partnerami z rynków zagranicznych
• wartość Projektu: 988.065,10 PLN
• wkład EFRR: 60%

Wynik_zapytania_ofertowego_z_dnia_05.02.2018_Nowy_Jork

Zapytanie ofertowe z dnia 05.02.2018 _Nowy_Jork

Wynik_zapytania_ ofertowego z dnia 04.01.2018 r._Shenzhen

Zapytanie ofertowe z dnia 04.01.2018 r._Shenzhen

Wynik_zapytania_ofertowego_z_dnia_08.12.2017_Kolonia

Zapytanie_ofertowe_z_dnia_08.12.2017_Kolonia

Wynik_zapytania_ofertowego_z_dnia_17.11.2017_Kolonia

Zapytanie_ofertowe_z_dnia_17.11.2017_Kolonia

Rozeznanie_rynku_film_o_meblach_outdoor

Wynik_zapytania_ofertowego_ z_dnia_04.08.2017_Las_Vegas

Wynik_zapytania_ofertowego_ z_dnia_04.08.2017_Shenzhen

Wynik_zapytania_ofertowego_ z_dnia_04.08.2017_Kolonia

Rozeznanie_rynku_dotyczące_plenerowej_sesji_mebli_outdoor

Zapytanie_ofertowe_z_dnia_04.08.2017_Kolonia

Zapytanie_ofertowe_z_dnia_04.08.2017_Shenzhen

Zapytanie_ofertowe_z_dnia_04.08.2017_Las_Vegas

Wynik_zapytania_ofertowego_z_dnia_03.07.2017_MOW

Wynik_zapytania_ofertowego_z_dnia_13.07.2017_Shenzhen

Wyniki_zapytania_ofertowego_z_dnia_13.07.2017_LasVegas

Zapytanie_ofertowe_z_dnia_13.07.2017_LasVegas

Zapytanie_ofertowe_z_dnia_13.07.2017_Shenzhen

Poprawiony_zalacznik4_do_zapytania_z_dnia_03.07.2017_MOW

Zapytanie ofertowe z dnia 03.07.2017_MOW

Wynik_zapytania_ofertowego_z_dnia_06.06.2017_LasVegas

Wynik zapytania_ofertowego_ z dnia 06.06.2017_Shenzhen

Wynik_zapytania_ofertowego_z_dnia_01.06.2017_strona_www

Zapytanie_ofertowe_z_dnia_06.06.2017_Shenzhen

Zapytanie_ofertowe_z_dnia_06.06.2017_LasVegas

Wynik_zapytania_ofertowego_z_dnia_24.05.2017_Hongkong

Zapytanie_ofertowe_z_dnia_01.06. 2017_strona_www

Zapytanie ofertowe_z_dnia_24.05.2017_Hongkong

Wynik_zapytania_ofertowego_z_dnia_28.04.2017_Hongkong

Zapytanie_ofertowe_z_dnia_28.04.2017_Hongkong

Wynik_zapytania_ofertowego_z_dnia_30.01.2017_rendery

Wynik_zapytania_ofertowego_z_dnia_22.12.2016_noclegi_LasVegas

Zapytanie ofertowe_z_dnia_30.01.2017_rendery

Zapytanie ofertowe_z_dnia_22.12.2016_noclegi_LasVegas

Wynik_zapytania_ofertowego_z_dnia_08.08.2016_MOW

Zapytanie ofertowe_z_dnia 08.08.2016_MOW